Meny

Om Havbyen Bergen

Vi står foran et veiskille. Oljen har ført oss hit vi er i dag, men forskning, innovasjon, verdiskaping og god forvaltning av havressursene vil sikre fremtiden vår. Dette representerer enorme muligheter og forpliktelser for havnasjonen Norge – og for havbyen Bergen.

Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og andre marine og maritime miljøer går nå sammen i et felles løft for Havbyen Bergen. Målet er å skape  Europas sterkeste integrerte klynge for marin utdanning, forskning og innovasjon.

Potensialet for marin vekst er enormt: Havet dekker mer enn 70 prosent av jordens overflate og er i stor grad et uutforsket område. Norske havområder er seks til sju ganger større enn våre landområder og blant de mest produktive i verden. Forskere anslår at det er mulig å seksdoble omsetningsverdien fra marin produksjon innen 2050.

Samarbeid for verdiskapning

Gjennom en marin klynge i Bergen, med økt samarbeid mellom næringsliv, forskning, forvaltning og andre marine miljøer, vil Norge ta en ledende rolle i global marin verdiskaping og forskning. Vi vil utdanne morgendagens arbeidskraft og skape nye arbeidsplasser.

Bergen har i dag verdensledende marine forskningsmiljøer, og godt over halvparten av all norsk marin FoU-aktivitet skjer på Vestlandet. Bergen har rundt 1000 marine forskere, og målt i vitenskapelige publikasjoner er Bergen verdens 13. største marine by. Rundt 35 000 arbeidsplasser er knyttet til den marine næringen på Vestlandet. Bergensregionen har også et sterk maritimt miljø som står for 20 prosent av verdiskapingen i regionen.

Bak Havbyen Bergen står i første rekke Universitetet i Bergen, med marin forskning og utdanning som en av sine hovedsatsinger, og Havforskningsinstituttet, det største marine forskningsmiljøet i Norge. Blant samarbeidspartnerne er Business Region Bergen, Bergen Næringsråd, NCE Seafood Innovation Cluster, Maritimt Forum Bergen, Bergen Marine Forskningsklynge, Marineholmen Forskningspark, NIFES, Nofima, Fiskeridirektoratet og Veterinærinstituttet.

Havbyen Bergen vil bli morgendagens marine kraftsentrum og sikre Norge verdensledende forsknings- og forvaltningsmiljøer og et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv i årene som kommer.

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×
×

Log in