Bergen er Norges beste studentby

Utdanningsinstitusjonene tilbyr studier som gir praksis og jobb i framtidens næringer. På kjøpet får du en region full av natur, kultur og aktiviteter.

Havbyen Bergen står for en kunnskapsbasert utvikling av regionen

Tar du høyere utdanning her, kan du spesialisere deg innen

  • Dyphav og polarforskning
  • Biologiske prosesser, marint miljø og økosystemdynamikk
  • Havets helser og bærekraft
  • Forvaltning av havområder og marine ressurser
  • Maritime fag, ingeniørfag, teknologi. Mulighetene er mange

Som student jobber du tett med teknologer, forskere og får praksis i næringslivet som en del av utdanningen

  • Etablert infrastruktur i et utdanningsmiljø med lange marine tradisjoner
  • Innovasjon og informasjonsteknologi er bakt inn i studieløpet
  • Kreativt og systematisk kunnskapsarbeid

medlemmer innenfor utdanning

Se alle

Nyheter

No items found.