Oppstart

Ønsker du å starte næringsvirksomhet relatert til havet? Havbyen Bergen bidrar til å knyttet aktører sammen. Vi vil at du skal lykkes - over og under vann.

Offentlige og private aktører utgjør Havbyen Bergen. Vi arbeider sammen for å realisere et større potensial

Bergen er sentrum for Norges fremste aktører innenfor marin verdiskaping, teknologisk utvikling og internasjonal toppforskning.

Innovasjon foregår i samspillet bedrifter-kunder-kunnskapsmiljøer-leverandører innen:

  • Havbruk, sjømat og utvikling av framtidens utnyttelse av havet.
  • Maritim industri
  • Forvaltning av havområder og marine ressurser
  • Infrastruktur
  • Utdanning

Store muligheter gjennom godt samarbeid:

  • Etablert infrastruktur i et forskningsmiljø med lange marine tradisjoner
  • Kommersiell kultur
  • FoU - kreativt og systematisk kunnskapsarbeid

medlemmer innenfor oppstart og Gründervirksomhet

Se alle

Nyheter

No items found.