Invester i framtidens næring

Siden 1000-tallet har Bergen vært sentrum for havet. Nå tar vi steget videre.

Havbyen Bergen gir unike muligheter

Store og små virksomheter preger Vestlandet. Havbyen Bergen knytter alle sammen:

  • Bærekraftige investeringer i framtidens næring.
  • Nordens ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon - Universitetet i Bergen
  • Havbyen Bergen er en marin campus med fremragende selskaper, sentre og forskningsgrupper
  • Forvaltning av havområder og marine ressurser
  • Bidra til omstilling av arbeids- og næringsliv og til å løse globale samfunnsutfordringer

Havbyen Bergen er samarbeidsprosjektet som gir store muligheter:

  • Regionen har næringsliv og forskning i verdensklasse.
  • Verdens største sjømataktører har hovedkontor i Bergen.
  • FoU - kreativt og systematisk kunnskapsarbeid.

Klyngemedlemmer innenfor Investor

Se alle

Nyheter

No items found.