Forskning i havbyen

Havet gir unike muligheter for grunnforskning innen en rekke tema der Bergen har sterke tradisjoner. Forskningsinstitusjonene i klyngen er en viktig aktør i kompetanseutviklingen som trengs for omstilling og videreutvikling av samfunnet vårt.

Det forskes på et internasjonalt toppnivå. Vi driver både grunnforskning og oppdragsforskning.

  • Dyphav og polarforskning
  • Biologiske prosesser, marint miljø og økosystemdynamikk
    Recycle aquaculture system laboratory (RAS-anlegg) for teknologiutvikling, forskning, undervisning og næringsutvikling.
  • Havets helse og human helse
  • Forvaltning av havområder og marine ressurser
  • Havets historie

Havbyen Bergen gir store muligheter for ambisiøse forskere

  • Etablert infrastruktur i et forskningsmiljø med lange marine tradisjoner
  • Verdensledende, tverrfaglig forskning
  • Forskning og utvikling (FoU) - kreativt og systematisk kunnskapsarbeid

medlemmer relatert til forskning

Se alle