Hva ønsker du?

Medlemmene i Havbyen sitter på verdensledende kompetanse og tverrfaglig kunnskap. Hvor passer du inn i bildet? Hvem vil du samarbeide med?