Bergen: Sandslihaugen 30 - Leikanger: Askedalen 2 og 4 - Førde: Storehagen 1b

Vestland fylkeskommune

Fylkeskommunen har som si oppgåve å legge til rette for næringsutvikling i marin sektor og forvaltning etter akvakulturlova.

Vi vil legge til rette for fleire arbeidsplassar gjennom å vidareutvikle nye og eksisterande næringar basert på marine ressursar.  

Rekruttering, innovasjon, tilgang på areal og auka kompetanse i marin sektor er viktig for å sikre vidare vekst i fiskeri og akvakulturnæringa.

Vi er aktive innan marin næringsutvikling og forvalting på fylkesnivå, og i samarbeid med andre fylke. Vidare er vi med internasjonalt gjennom Nordsjøkommisjonen (North Sea Commission) og NORA (Nordisk Atlanterhavssamarbeid).

Kart

Oppdateringer fra

Vestland fylkeskommune

Arrangementer