Universitetet i Bergen, Postboks 7803, 5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen.

I 2015 ble marin forskning vedtatt som ett av tre tematiske satsningsområder for 2016-2022 gjennom Universitetet i Bergens strategi Hav – Liv - Samfunn.

Marin satsing

  • Videreutvikle eksisterende sterke fagmiljø og utvide den marine satsningen ved UiB til å omfatte flere fakultet, fag og perspektiv
  • Profilere UiB som en utdanningsinstitusjon med stor bredde av marine emner og fag, og å gjøre det lettere å utnytte disse mulighetene på tvers av fag og fakulteter
  • Styrke samarbeidet med partnerne i Bergen gjennom eksisterende fagmiljøer og nye forskningssentre og med mål om å utvikle en marin campus, samt med andre norske universiteter om marin sektor

Fem tematiske satsingsområder

  • Dyphav og polarforskning
  • Biologiske prosesser, marint miljø og økosystemdynamikk
  • Havets helse og human helse
  • Forvaltning av havområder og marine ressurser
  • Havets historie

Organisering

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er vertsfakultet for UiB marin, mens dekanene ved UiB utgjør styringsgruppen for satsingsområdet.

Kart

Oppdateringer fra

Universitetet i Bergen

Arrangementer