Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 16 000 studentar.

HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og maritime utdanningar, lærar-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitskap, og økonomi og leiing. Kvart år uteksaminerer vi 3100 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

I tilnærminga til verksemda vår står tre omgrep sentralt:

  • Samspel: Vi utviklar ny kunnskap i dialog med omverda og kvarandre.
  • Berekraft: HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.
  • Nyskaping: Vi skal utruste studentane med kompetanse som gjer dei kreative, løysingsorienterte og nyskapande.

Kva kan vi bidra med?

HVL vidare

HVL tilbyr over 100 videre- og etterutdanningar. Vi skreddersyr òg utdanning på oppdrag frå din bedrift.

Forsknings- og innovasjonssamarbeid

Har du spørsmål om forsking ved HVL, eller vil du samarbeide med oss?

Praksissamarbeid

Er du en bedrift som kan tilby praksisplasser eller samarbeid med studenter? Ønsker du å inngå et praksissamarbeid?

Kart

Oppdateringer fra

Høgskulen på Vestlandet

Arrangementer