Bergen kommune

Næringsseksjonen i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom har det primære ansvaret for å legge til rette for næringsutvikling i Bergen kommune.

Som pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen sørger vi for å bygge regionalt omdømme, tilrettelegge for flere arbeidsplasser, innovasjon, gründerskap og utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger.

Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling. Les strategien

Som pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen sørger vi for å bygge regionalt omdømme, tilrettelegge for flere arbeidsplasser, innovasjon, gründerskap og utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger. Les planen

Som pådriver for Matbyen Bergen skaper vi en arena for mat som kreativt uttrykk. Vi kobler restaurantbransjen sammen med reiseliv, samtidig som vi ivaretar matkultur og bærekraft. Les planen

Som pådriver for arrangementsbyen Bergen skal vi være der det skjer. Gjennom strategisk planlegging, tilrettelegging og oppfølging skal vi sikre god gjennomføring av store arrangementer. Les planen

Som pådriver for etisk og rettferdig handel skal vi jobbe for at våre egne innbyggere og våre avtalepartnere har gode arbeidsforhold. Dette innebærer også å sikre at næringslivets verdiskapning ikke går på bekostning av klima og lokalsamfunn.
Les strategien
Les planen

Kart

Oppdateringer fra

Bergen kommune

Arrangementer