Samarbeider for å sette fart på maritim digitalisering