Norge først i verden med helelektrisk oppdrettsanlegg for laks